Hlavním smyslem vizitek je předat kontaktní údaje druhé straně, ať už se jedná o potencionálního zákazníka nebo obchodní partnera. Dnes už tolik neplatí, že vizitky musíte předávat jen při osobním setkání. Své uplatnění najdou vizitky i u internetových prodejců, kteří mohou vizitky přikládat do zásilek se zbožím, ostatně jak jsem se tomuto tématu věnoval podrobněji v minulém článku.
Faktem je, že si někteří podnikatelé pletou vizitku s letákem. Za každou cenu se snaží na vizitku vměstnat co nejvíce kontaktních údajů doplněné třeba ještě o kompletní nabídku služeb. Ve výsledku tak leták, pardon vizitka způsobí podnikateli více komplikací, než užitku, hlavně když na vizitce uvedou zbytečnosti jako …

Sídlo firmy / bydliště živnostníka

Většina živnostníků má adresu sídla totožnou s adresou svého místa bydliště. Pokud na dané adrese neprovozujete vlastní kamennou prodejnou a je to skutečně jen místem vašeho bydliště, pak je zcela zbytečné uvádět tento údaj na vizitce. Vyvarujete se tak nepříjemným situacím, kdy vás bude potencionální zákazník shánět na adrese třeba kvůli vyzvednutí objednaného balíčku z e-shopu. Na vizitce pak jen stačí uvést logo, jméno, zaměření a základní kontaktní údaje.

Cena služeb

Podobně jako v předchozím případě, tak i cena služeb je údaj do jisté míry zbytečný a který se v průběhu podnikání mění. Je to již pár roků zpátky, kdy jsem navrhoval vizitky jednomu překladateli textů z češtiny do angličtiny. Na vizitky si výslovně přál zapracovat cenu za překlad jedné normostrany textů. Vzhledem k tomu, že požadoval vyhotovit celkově 5 000 ks vizitek, navrhl jsem odstranit zmínku o ceně za překlad, jelikož pět tisíc vizitek člověk nerozdá za pár měsíců. Klient však i přesto trval na zapracování ceny překladu, jenomže neuběhl ani rok a překladatel dospěl k názoru, že cena za normostranu ve výši 159 Kč je až moc nízká a chtěl ji zvýšit na 259 Kč.

Během necelého roku však udal sotva 300 vizitek a ještě mu zbývalo v zásobě přes 4 700 kusů. Vidina další investice do tisku vizitek, jej nakonec přiměla k tomu, že si sám natiskl štítky s cenou 259 korun a přelepil původní cenu na vizitkách. Nejenom, že původní cena prosvítala skrze nalepený štítek, ale zákazníkům takhle oprava vytvářela dojem, že před nimi něco skrývá. Vyvarujte se proto dodatečných oprav a na vizitce uvádějte informace s rozmyslem.

Provozní doba

Pokud máte vlastní kamennou prodejnu nebo jen pobočku firmy, je zbytečné uvádět na vizitkách provozní dobu. Je to stejné, jako v předchozím bodě věnovaném cenám služeb. Stačí jen, že během roku upravíte pracovní dobu v jeden jediný den a údaje na vizitkách již nebudou aktuální. V horším případe, když máte do zásoby natištěných tisíce vizitek, nezbude vám nic jiného než vizitky vyhodit do koše anebo informace o otevírací době opravit propiskou. A co si budeme povídat, jakékoliv přeškrtávání nebo dodatečné opravování údajů propiskou zrovna nevypadá profesionálně.

IČO a DIČ

Podobně jako číslo účtu je zbytečné uvádět na vizitkách i IČO a DIČ, to jsou údaje, které musí být uvedené na fakturách nebo třeba na web stránkách firmy, či e-shopu. Stejně nesmyslné je uvádět na vizitkách, zda jste, či nejste plátce DPH. Tyto informace uvádějte spíše na cenové nabídce nebo přímo na web stránkách u nabídky služeb.

Číslo účtu

Uvádět na vizitce číslo bankovního účtu nemá rovněž žádný smysl. Vizitka není fakturou nebo cenovou nabídkou, kde číslo účtu má své opodstatnění. Přece jenom u potencionálního zákazníka uplyne ještě hodně vody, než se dostanete do fáze, kdy vám uhradí poskytnutou službu nebo objednávku zboží. Místo čísla účtu je tak důležitější se zaměřit na uvedení telefonu, e-mailu, či odkazu na web stránky, které jsou pro začátek tím nejdůležitějším údajem.

Fax

Díky za námět Honzovi Zábrodskému v diskusi pod článkem, ano fax je v dnešní době nesmysl a již vymřelá komunikační technologie. Pravdou je, že s požadavkem na zapracování faxového číslo jsem se setkal pouze jednou a jednalo se o návrh vizitek pro společnost zabývající se prodejem elektro součástek.

Portfolio realizovaných vizitek

Jaký další zbytečný údaj vás napadá? Máte vlastní zkušenost, že jste vizitce uvedli nějaký kontakt, který po čase přestal platit a museli jste kvůli tomu natisknout celou sadu vizitek? Napište do diskuse pod článkem, díky.